تعیین سطح

می توانید با پاسخ گویی به 15 سوال در آزمون تعیین سطح پدیده زبان شرکت نمایید و از سطح فعلی زبان خود آگاه شوید.

برای پاسخگویی به این سوالات 15 دقیقه زمان دارید.

در انتهای این آزمون سطح زبان شما بر مبنای سه سیستم  TOEFL ، CEFR ، IELTS  گزارش خواهد شد.

 

برای شرکت در آزمون ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.