لایو (03) زمان درست استفاده از فرهنگ لغت

تومان

لایو اینستاگرام قسمت سوم

در این ویدیوی کوتاه که قسمتی از لایو اینستاگرامی من و سرکار خانم صالحی است به این سوال جواب میدیم که چرا نباید در کلاس از فرهنگ لغت استفاده کنیم!

whentousedic
لایو (03) زمان درست استفاده از فرهنگ لغت

تومان

enemad-logo