لایو (07) بایدهای یادگیری زبان

تومان

لایو اینستاگرام قسمت هفتم

در این ویدیوی کوتاه که قسمتی از لایو اینستاگرامی من و سرکار خانم صالحی است یاد میگیریم برای یادگیری موثر زبان چه کارهایی باید انجام دهیم.

whattodo
لایو (07) بایدهای یادگیری زبان

تومان

enemad-logo