لایو (06) نبایدهای یادگیری زبان

تومان

لایو اینستاگرام قسمت ششم

در این ویدیوی کوتاه که قسمتی از لایو اینستاگرامی من و سرکار خانم صالحی است با نبایدهای یادگیری زبان آشنا میشیم.

whatnottodo
لایو (06) نبایدهای یادگیری زبان

تومان

enemad-logo