لایو (04) یادگیری زبان فرآیندی ناخودآگاه است

تومان

لایو اینستاگرام قسمت چهارم

در این ویدیوی کوتاه که قسمتی از لایو اینستاگرامی من و سرکار خانم صالحی است با ماهیت ناخودآگاه یادگیری زبان آشنا میشیم و میبینیم که چه استفاده هایی میشه از این ویژگی کرد.

learningisunconscious
لایو (04) یادگیری زبان فرآیندی ناخودآگاه است

تومان

enemad-logo