انواع صداها در انگلیسی: آب

تومان

در این ویدیوی کوتاه با انواع صداهای آب در انگلیسی آشنا میشیم.

water sounds
انواع صداها در انگلیسی: آب

تومان

enemad-logo