در این ویدیوی کوتاه با انواع صداهای موتور در انگلیسی آشنا میشیم 🙂

sounds engine
انواع صداها در انگلیسی: موتور