Meet the Phonics

64.000 تومان

این نرم افزار چندرسانه ای با مخاطب قرار دادن قوه تخیل کودکان و تبدیل ترکیبها و صداها به موجودات و شخصیتهای خیالی موجود در این ویدیوها، کودکان را به سفری ذهنی در زبان میبرد و از این طریق ترکیب حروف و صداها را به بچه ها آموزش میدهد. استفاده درست از بازیها و داستانهای فکری برای مرور مطالب اصلی از نقاط قوت این نرم افزار است. 

Meet the Phonics
Meet the Phonics

64.000 تومان

enemad-logo