لایو (01) آیا روشی سریع برای یادگیری زبان وجود دارد؟

تومان

لایو اینستاگرام قسمت اول

در این ویدیوی کوتاه دو دقیقه ای که قسمتی از لایو اینستاگرامی من و سرکارخانم صالحی است به این سوال جواب میدیم و مبنای مقایسه ای خوبی برای آشنایی با این فرآیند براتون تعریف میکنیم.

isfastlearningpossible
لایو (01) آیا روشی سریع برای یادگیری زبان وجود دارد؟

تومان

enemad-logo