دوره رایگان استفاده حداکثری از فرهنگ لغت لانگمن (2)

تومان

در این ویدیوی کوتاه بهتون یاد میدم چجوری از نرم افزار فرهنگ معاصر لانگمن برای رسیدن به اهداف آیلتسی خودتون استفاده کنین.

longman dic free course 02
دوره رایگان استفاده حداکثری از فرهنگ لغت لانگمن (2)

تومان

enemad-logo