آنالیز مصاحبه آیلتس

تومان

در ویدیوی اول ابتدا مصاحبه را میبینیم و بعد در ویدیوی دوم ضمن آنالیز مصاحبه با معیارهای کسب نمره در آزمون شفاهی آیلتس آشنا میشیم.

speaking ielts
آنالیز مصاحبه آیلتس

تومان

enemad-logo