بازخورد، چراغ راه مدرس در طول تدریس

اگر مهمترین وظیفه مدرس قبل از شروع کلاس تهیه لسن پلن یا برنامه درسی باشد، مهمترین بخش از تدریس او در طول جلسه گرفتن بازخورد از زبان آموزان است. در این ویدیو از تجربه کودکی خودم بعنوان زبان آموز برایتان میگویم و سپس اهمیت و انواع بازخورد در کلاس را با هم مرور میکنیم.

feedback00
My Feedback Story