لایو (05) منابع مناسب یادگیری زبان

تومان

لایو اینستاگرام قسمت پنجم

در این ویدیوی کوتاه که قسمتی از لایو اینستاگرامی من و سرکار خانم صالحی است با منابع مناسب یادگیری زبان آشنا میشیم.

suitablesources
لایو (05) منابع مناسب یادگیری زبان

تومان

enemad-logo