این ویدیو کلیپ قدیمی رو ببینین و سه تا کلمه ای که براتون مشخص کردم و حدس بزنین 🙂

crying in the rain
یک ویدیو کلیپ قدیمی!