با کمک adverbial clause جملات قوی و رسمی در رایتینگ آیلتس بنویسین.

adverbial clause
Adverbial Clause